مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

پزشک خانواده بررسی سیستم سلامتی و بهداشت در کانادا

National flag on stethoscope conceptual series - Canada

برای بسیاری از ما، پزشک رفتن، مترادف است با بیمار بودن و دریافت دارو یا خدمات درمانی؛ اما سیستم درمانی کانادا و نقش پزشک خانواده فراتر از درمان بیماری است.

تبلیغات

سلامتی برای همگان و به ویژه تازه مهاجران، از جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردار است. دوران پرکار ابتدای مهاجرت، جسم و روانی سالم می طلبد. از سویی حجم کار زیاد، از دست دادن منابع عاطفی، فرهنگی، مالی و اجتماعی دوران ابتدای مهاجرت، بیش از پیش سلامت جسمانیروانی مهاجران را در معرض خطر قرار می دهد.

برای حفظ وارتقاء سلامت، آشنایی با سیستم سلامت کانادا برای همگان و به ویژه مهاجران، امری ضروری است.

در حال حاضر پزشک خانواده مهمترین جایگاه دستیابی به سیستم سلامت در کاناداست. سیستمی که فقط بر تشخیص و درمان بیماری اکتفا نمی کند و اهداف دیگری را هم در نظر دارد. در مقالات پیش رو سعی داریم شما را با این خدمات گسترده آشنا کنیم.

برای بسیاری از ما، پزشک رفتن، مترادف است با بیمار بودن و دریافت دارو یا خدمات درمانی؛ اما سیستم درمانی کانادا و نقش پزشک خانواده فراتر از درمان بیماری است.

خدمات اولیه سلامت شامل: گسترش سلامتی، پیشگیری از بیماری و صدمات جسمی، تشخیص و درمان آنهاست. مراقبتهای اولیه سلامت در کانادا از دو طریق خدمات مستقیم از طریق ویزیت پزشک خانواده، پرستاران بالینی، داروساز و خطوط تلفنی سلامت (info santé 811)  یا از طریق سیستم ارجاع به متخصصین و مراکز درمانی مانند بیمارستانها به افراد جامعه ارائه می شود.

خدمات مراقبتهای اولیه سلامت در کانادا شامل پیشگیری و درمان بیماری ها و صدمات جسمانی، خدمات اورژانس، سیستم ارجاع به مراکز بیمارستانی و تخصصی، مراقبتهای اولیه سلامت روان، مراقبتهای تسکین بخش و پایان عمر، اقدامات گسترش سلامتی، مراقبتهای رشد اطفال، مراقبتهای اولیه مادران و مراکز بازتوانی است.

از آنجایی که پزشک خانواده یکی از مداخل اصلی ورودی به سیستم سلامت کانادا به حساب می آید؛ داشتن پزشک خانواده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای یافتن پزشک خانواده می توان از طریق سامانه GAMF اقدام کرد.

در حال حاضر خدمات مراقبتهای اولیه سلامت با رویکرد تشخیص و درمان بیماری ها بر عهده پزشکان خانواده است. اخیرا تلاشهایی صورت گرفته که دامنه این خدمات وسیعتر شود. تربیت پرستاران بالینی و سایر منابع خدماتی از جمله خطوط تلفنی سلامت (info santé 811) از این دست خدمات هستند. می توان به طور شبانه روزی با تلفن سلامت (info santé 811) تماس گرفت و از مشاوره غیر اورژانس آن بهره مند شد.

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

فرشاد صدفی وکیل در کانادا استان کبک مونترال
دفتر خدمات حقوقی فرشاد صدفی
کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 2,930
  • 3,492
  • 26,382
  • 102,411
  • 1,229,505