مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -École de technologie supérieure

به همت خانواده و دانشگاه ÉTS: بورس تحصیلی به نام آروین مرتب و آیدا فرزانه

به همت اعضای خانواده آروین مرتب و آیدا فرزانه و با تائید و همکاری رئیس دانشگاه ÉTS، یک بورس تحصیلی سالانه به نام قربانیان حادثه هواپیمای PS752 ایجاد شده است. همه می توانند با مشارکت مالی، در تامین هزینه این بورس نقش...

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 2,966
  • 33,782
  • 2021-02-26