مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

کمک‌هزینه‌ اضطراری کانادا (CERB) به زودی به پایان می‌رسد آیا کمک دیگری می‌توان از دولت دریافت کرد؟

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Lars Hagberg

پس از ارائه کمک به میلیون‌ها کانادایی در زمان همه‌گیری و قرنطینه، کمک‌هزینه اضطراری کانادا (CERB) در روز شنبه به پایان خود می‌رسد و دریافت کنندگان این کمک‌هزینه بایستی برای دریافت بیمه بیکاری (EI) یا یکی از سه کمک‌هزینه موقت دیگر اقدام کنند.

در برنامه دولتی گذر از CERB که ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده، پیش‌بینی شده که میلیون‌ها کانادایی که از کمک‌هزینه اضطراری کانادا استفاده کرده‌اند برای استفاده از برنامه منعطف‌تر بیمه بیکاری EI اقدام کنند. اگر فردی برای استفاده از بیمه بیکاری واجد شرایط نباشد، اما همچنان به خاطر همه‌گیری از کار بازمانده و شغلی ندارد، می‌تواند برای سه برنامه کمک‌هزینه موقت دیگر اقدام کند.

تبلیغات

تغییرات ایجاد شده در بیمه بیکاری و سه کمک‌هزینه موقت دیگر تا یکسال برای کانادایی‌ها قابل دسترسی است.

در گزارش سی تی وی نیوز، موارد لازمی که باید درباره این برنامه‌های جایگزین بدانیم آورده شده.

 

بیمه بیکاری (EI)

مرکز سیاست‌های جایگزین کانادا (CCPA) تخمین زده است که تقریبا چهار میلیون کانادایی در پایان کمک‌هزینه اضطراری کانادا از پوشش این برنامه خارج می‌شوند و تقریبا ۲/۱ میلیون نفر از این افراد برای دریافت بیمه‌ بیکاری اقدام خواهند کرد.

به گفته دولت فدرال، تغییرات موقتی که در بیمه بیکاری صورت گرفته باعث می‌شود ۴۰۰ هزار نفر افزون بر واجدین شرایط قبلی در محدوده پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

با اجرای تغییرات، کانادایی‌های واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری می‌توانند کمک‌هزینه ویژه یا معمول را دریافت کنند.

کمک‌هزینه معمول برای افرادی طراحی شده که بدون رضایت کارشان را از دست داده‌اند و در حال حاضر در جستجوی شغل هستند، اما کمک‌هزینه ویژه برای افرادی طراحی شده که به دلیل شرایط ویژه زندگی نمی‌توانند به کار برگردند. این شرایط ویژه شامل بیماری، بارداری، و کمک‌هزینه فرزندان است، و همچنین به افرادی که داوطلبانه از بیماران یا اعضای خانواده نگهداری می‌کنند تعلق می‌گیرد.

در هر دو صورت، کانادایی‌های که ۱۲۰ ساعت کاری با قابلیت بیمه دارند – که برابر است با سه و نیم هفته کاری در ۵۲ هفته گذشته – در سراسر کانادا می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه ۵۰۰ دلاری در هفته (پیش از مالیات)، یا ۳۰۰ دلاری در هفته (پیش از مالیات) تا ۲۶ هفته اقدام کنند.

برای تشویق کانادایی‌ها به کار، طبق قانون «کار همزمان با کمک‌هزینه»، افراد می‌توانند بخشی از کمک‌هزینه را به همراه درآمد کار خود دریافت کنند.

 

گذر به برنامه بیمه بیکاری

کانادایی‌هایی که در حال حاضر از طریق سرویس کانادا (Service Canada) کمک‌هزینه اضطراری دریافت می‌کنند به صورت اتوماتیک واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری هستند. اما افرادی که از طریق موسسه مالیات کانادا (Canada Revenue Agency) اقدام کرده بودند باید برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دوباره بفرستند، که از طریق سرویس کانادا انجام می‌شود.

یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان CERB و EI این است که دریافت کنندگان باید به صورت داوطلبانه وضعیت استخدامی خود را به موسسه گزارش دهند و هر دو هفته یک بار برای دریافت بیمه بیکاری درخواست جدید بفرستند.

 

کمک‌هزینه‌های جدید

دریافت کنندگان کمک‌هزینه اضطراری کانادا که واجد شرایط بیمه بیکاری نیستند، که به تخمین CCPA نزدیک به دو میلیون نفر خواهد بود، ممکن است در محدوده واجدین شرایط دریافت سه کمک‌هزینه جدید قرار بگیرند.

لیبرال‌ها در روز پنجشنبه قانون C-2 را ارائه کردند که کمک‌هزینه‌های جدیدی را برای پاسخگویی به نیاز کانادایی‌هایی طراحی شده که در زمان همه‌گیری امکان کار ندارند، اما بیمه بیکاری هم دریافت نمی‌کنند.

سه کمک‌هزینه جدید با نا‌م‌های کمک‌هزینه جبرانی کانادا (Canada Recovery Benefit)، کمک‌هزینه جبرانی بیماری (Canada Recovery Sickness Benefit)، و کمک‌هزینه جبرانی مراقبت (Canada Recovery Caregiving Benefit) ارائه می‌شوند.

کانادایی‌هایی واجد شرایط این سه کمک‌هزینه جدید تا یکسال، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، این کمک‌هزینه‌ها را دریافت کنند.

 

کمک‌هزینه جبرانی کانادا (CRB)

کمک‌هزینه جبرانی کانادا (CRB) برای کارمندانی طراحی شده که خویش‌فرما (Self-employed) هستند، یا واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نیستند، اما همچنان به کمک نیاز دارند. این کمک‌هزینه، با مبلغ ۵۰۰ دلار تا ۲۶ هفته، برای کارمندانی در نظر گرفته شده که به دلیل کووید-۱۹ نتوانسته‌اند به کار برگردند یا کسانی که درآمدشان تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.

کسانی که کمک‌هزینه جبرانی کانادا را دریافت می‌کنند باید متداوما در جستجوی کار باشند، و در صورتی که پیشنهاد کار «معقولانه» باشد، باید آن را بپذیرند.

 

کمک‌هزینه جبرانی بیماری کانادا (CRSB)

کمک‌هزینه جبرانی بیماری کانادا برنامه جدیدی است که ۵۰۰ دلار در هفته تا ۲۶ هفته برای افرادی در نظر گرفته که به دلیل کووید-۱۹ بیمار هستند یا مجبور هستند خود را در قرنطینه قرار بدهند.

جزئیات این طرح، منجلمه اینکه چه کسانی تحت پوشش قرار می‌گیرند و با چه شرایطی، هنوز روشن نشده. اما دولت این برنامه را به عنوان راهی معرفی کرده که کانادایی‌های شاغل بتوانند «مرخصی با حقوق» دریافت کنند.

 

کمک‌هزینه جبرانی مراقبت کانادا (CRCB)

کسانی که به دلیل تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها ناگزیر از نگهداری و مراقبت از کودکان زیر ۱۲ سال، یا عضوی از خانواده هستند تحت پوشش کمک‌هزینه جبرانی مراقبت کانادا قرار می‌گیرند. این کمک‌هزینه به مبلغ ۵۰۰ دلار در هفته تا ۲۶ هفته در ازای هر خانوار است.

این کمک‌هزینه همچنین افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که از کودک یا عضوی از خانواده مراقبت می‌کنند که بیمار است یا لازم است در قرنطینه قرار بگیرد.

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 2,851
  • 34,339
  • 2020-10-23