در بیست سال آینده بیشتر گوشتی که می‌خوریم دیگر مبنای حیوانی نخواهد داشت

گزارشی که به تازگی منتشر شده با ارائه مستنداتی ادعا می‌کند که تا سال ۲۰۴۰ قسمت…

امیر سام، مشاور املاک