مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -کلانشهر مونترال

کلانشهر مونترال کجا است؟ تفاوت بین مونترال بزرگ، جزیره مونترال و شهر مونترال

به دلیل زمان‌های متفاوت بازگشایی مدارس و محل‌های کار در داخل کلانشهر مونترال و سایر مناطق کبک، یک ابهام کلی ایجاد شده که شهر مونترال با کلانشهر مونترال چه فرقی دارد و محدوده‌ی کلانشهر مونترال تا کجاست؟ ما در واقع با سه...

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 457
  • 26,535
  • 2021-02-27