مداد، مجله آنلاین مونترال

برچسب -پسوریازیس

از دکتر بپرسید: پوسته شدن نوک انگشتان دست

پوسته شدن انگشتان دست مدتی است نوک انگشتانم به‌شدت خشک و پوسته‌پوسته می‌شود تا جایی که اطراف همه ناخن‌هایم زخم شده است. استفاده از کرم و چرب کردن هم فایده نداشته است. آیا باید نگران باشم؟ امیر از کوت دنژ پوسته شدن نوک...