مداد، مجله آنلاین مونترال

برچسب -وکیل

سخن سردبیر

حکمرانی قانون

ماجرای تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های درخواست اقامت دائم تعداد زیادی از ایرانیان این روزها رسانه‌های کانادا را پر کرده است. بررسی این ماجرا نکات زیادی را برای کسی که شاید هنوز با تفکر سرزمین مادری خود در یک جامعه...