فرانسوا لوگو: پزشکان خانواده باید به ازای هر ویزیت پول بگیرند

فرانسوا لوگو به دنبال برنامه جدیدی برای نظام سلامت کبک است که بر اساس آن، پزشکان…

ما به دکترهایمان زیادی حقوق داده‌ایم

تحقیقات جدید نشان از آن دارد که در کبک گرچه تعداد پزشکان مشغول به خدمت و…

امیر سام، مشاور املاک