خیابان‌های مونترال،‌ میزبان اولین اتوبوس‌ بدون راننده

یک اتوبوس بدون راننده چند روزی است مسافران را بین ورزشگاه المپیک و بازار مزونوو جابه‌جا…

امیر سام، مشاور املاک