مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -شیره افرا

جشن شیره افرا، بهار شیرین در استان کبک این روزها آخرین فرصت‌های لذت بردن از cabane à sucre است

همین طور که روزها بلندتر می‌شوند و هوا رو به گرمی می‌رود، درختان هم به خودش کش و قوسی داده و آماده جوانه زدن می‌شود. قدم اول رو به سوی بهار در شمال شرق کانادا توسط درختان افرا برداشته می‌شود. درختانی که به شب‌هایی سرد و...

آمار «مداد»

  • 5
  • 24,335
  • 2020-02-18