سیلی به حقیقت برای همه آن ۱۷۶ پرنده مهاجر

از سه روز پیش تا دیشب، کامیونیتی های ایرانی در سراسر کانادا به دلیل سقوط یک…

روز معلم و زبان مادری یادداشت‌های یک سردبیر

مجله شماره بیست و هشتم «مداد» در حالی آخرین مراحل آماده‌سازی خود را طی می‌کرد که…

تحریم در تهران، تنبیه در مونترال یادداشت‌های یک سردبیر

هفته پیش تحریم‌ها در حالی دوباره به تهران بازگشت که اثرات روانی آن از مدتها قبل…

روزنامه‌ای برای آزادی داستان تلاش «ماری آن شَد» برای بیداری سیاهان

مارس۱۸۵۳ برای «ماری آن شَد» (Mary Ann Shadd) یک روز بهاری معمولی نبود. او اولین نسخه…

امیر سام، مشاور املاک