مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -ریدو هال

آخرین ترمیم کابینه جاستین ترودو؟ در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد

در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد.

55555

آمار «مداد»

  • 2,805
  • 33,393
  • 2020-08-14