مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

برچسب -ریدو هال

آخرین ترمیم کابینه جاستین ترودو؟ در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد

در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد.

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 1,074
  • 3,658
  • 23,851
  • 101,864
  • 1,421,789