مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -دیوید لامتی

آخرین ترمیم کابینه جاستین ترودو؟ در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد

در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد.

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 2,927
  • 33,743
  • 2021-02-26