مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -دیوید لامتی

آخرین ترمیم کابینه جاستین ترودو؟ در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد

در حای که کمتر از ۹ ماه دیگر به انتخابات سراسری کانادا باقی مانده، جاستین ترودو دوباره کابینه خود را ترمیم کرد.

55555

آمار «مداد»

  • 1,686
  • 30,839
  • 2020-08-15