ساعاتی خوش با تفریحات زمستانی در دُروال

شهر دُروال یکی از زیباترین مناطق در کبک است که البته فرصت‌های خوبی برای تفریحات زمستانی…

درخواست اتصال دُروال به ایستگاه ریلی رم (REM)

اتصال خط ریلی رم به ایستگاه دُروال می‌تواند یک پیشرفت قابل توجه برای مونترال بزرگ باشد.

امیر سام، مشاور املاک