دو راهی بانک مرکزی کانادا: راه ایالات متحده یا مسیر نروژ؟

برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند بانک مرکزی کانادا به جای پیروی کورکورانه از بانک مرکزی ایالات…

نفتای جدید: خودرو، گاو، و علاج واقعه قبل از وقوع کانادا و ایالات متحده در آخرین ساعات روز یکشنبه روی قرارداد جدید تجارت آزاد به توافق رسیدند

مذاکرات اصلاح نفتا به نتیجه رسید. ایالات متحده آمریکا و کانادا در آخرین ساعات روز یکشنبه…

امیر سام، مشاور املاک