مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

برچسب -احسان فکا

داستان کوتاه: بهار، این ور کره خاک و آب و جنگل نوشته احسان فکا

نوروز و آغاز بهار در کانادا آن حس و حال تازگی و زندگی دوباره‌ای که ما در ایران به آن خو گرفته‌ایم را ندارد. اینجا ممکن است در نخستین روزهای بهار تازه بارش برفی سهمگین آغاز شود یا باران یخی برق‌ را قطع کند. اینجا ممکن...

داستان کوتاه: ناردانه نوشته احسان فکا

احسان فکا می‌ترسید. از کبوتر چاهی که می‌پرید می‌ترسید. از یاکریم هم که پر می‌زد و پر می‌زد تا نزدیکی دیوار راهش را کج کند و باز پرمی‌زد تا لانه‌ی کوچکش که جعبه‌ی کفشی باشد که مژگان دختر عالیه بالای دیوار گذاشته است. نه...

داستان کوتاه: فرودگاه رویاها نوشته احسان فکا

احسان فکا می‌ایستد. غمگین نگاهش می‌کند. می‌رود. اشک می‌ریزد. بر می‌گردد. لبخند می‌زند. خوش‌حال است یا سخت در فکر نمی‌داند. دوباره بر می‌گردد. نیست. انگار هیچ وقت نبوده است. صدایش می‌کند. در دلش. دکمه‌ی آسانسور را می‌زند...

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 1,820
  • 2,847
  • 22,661
  • 88,616
  • 1,229,252