این اتومبیل مولکولی تک‌چرخ است

بله می‌دانم که شما هم مثل من از تعجب چشمانتان گرد شده است! ولی تعجب نکنید،…

امیر سام، مشاور املاک