مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -آسانسور

قصه‌هاى آسانسور

آسانسور اول یکى از همان روزهاى دلتنگى بود. جلو آسانسور ایستاده بودم، منتظر، زنى که همیشه موهاى یکدست سفیدش آراسته و شیک بود، آمد کنارم ایستاد. گفت: «چه کیف زیبایى دارى»، گفتم: «از قالیچه‌هاى کشورم درست شده» به چشمانم...

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 2,953
  • 33,769
  • 2021-02-26