مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

دسته‌بندی -انتخابات ۲۰۲۱

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد مشاغل کوچک

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد آمادگی در شرایط اضطراری

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد خطوط لوله انرژی

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

پس از انتخابات ۲۰ سپتامبر چه انتظاری می‌توان از اداره مهاجرت کانادا داشت؟

انتخابات اخیر در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ ایده‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد که با توجه به آن، بتوانیم پیش‌بینی کنیم که در ماه‌های آینده چه تحولاتی در مسئله مهاجرت به کانادا رخ خواهد داد. درواقع انتخابات فدرال که در ۲۰...

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد حمل و نگهداری اسلحه

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد حمایت‌های مالی از مردم

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد حقوق بومیان

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده‌ی کانادا در مورد مسکن

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد واکسیناسیون اجباری

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مقایسه وعده‌های انتخاباتی احزاب عمده در مورد تبعیض نژادی

احزاب مختلف کشور در آستانه انتخابات فدرال در مورد موضوعات مختلفی موضع‌گیری کرده و دیدگاه‌های رسمی خود را اعلام کردند. به همین دلیل در مجموعه یادداشت‌هایی به بررسی این موارد می‌پردازیم.

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 3,146
  • 2,824
  • 22,913
  • 89,092
  • 1,185,236
امیر سام، مشاور املاک