مداد، مجله آنلاین مونترال

دسته‌بندی -دانش

دانشمندان کانادایی با به صدا درآوردن نور، دنیا را شگفت‌زده کردند نور به صدا در می‌آید

هر روز، نور خورشید اولین عنصر طبیعی است که آن را احساس می‌کنیم. گرمای آن را با لذت پذیرا می‌شویم و جهان اطرافمان را با کمک آن می‌بینیم. اما امروز دانشمندان کانادایی می‌گویند که باید روزی منتظر باشیم که صدای برخورد نور...

کبک ، پیشتاز استفاده از خودروهای هیدروژنی در کانادا طوفان هیدروژن، محیط زیست کانادا را زیر و رو می‌کند

اگر از جمله طرفداران سرسخت محیط زیست هستید، حتما نام خودروهای هیدروژنی برایتان آشنا هستند. این ماشین‌ها به جای سوخت‌های فسیلی که هوا را پر از دود و دم و آلودگی می‌کنند، از هیدروژن برای حرکت استفاده می‌کنند و در نهایت...