مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

مونترال سودای سبز کربن خنثی شدن در سر می‌پروراند مونترال الگوی تحول زیست محیطی

تبلیغات

به گزارش مونترال گزت سه بنیاد بزرگ محیطزیستی مونترال به تازگی پیمانی را امضا کردهاند تا تمام توان خود را برای ساختن نقشه راهی برای رسیدن مونترال به شرایط کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ به کار بندند. توافقنامه دوسالهی بین بنیاد دیوید سوزوکی، گروه مدیریت اقلیمی شهرها C۴۰ و بنیاد خانوادگی Trottier به امضا رسیده است که هدف آن همکاری در راستای تواقنامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانهای است.

علاوه بر به‌کارگیری توان تخصصی، این انجمنها قصد دارند مبلغ ۲۵۰ هزار دلار جهت رسیدن به اهداف خود هزینه کنند. در صورت نیاز به منابع مالی بیشتر این کمکها تا ۴۰۰ هزار دلار نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته یکی از مدیران C۴۰ این توافقنامه یکی از اولینها در نوع خود است که قصد دارد در مقابل تغییرات اقلیم اقدام عملی انجام دهد و هدف آن ایجاد شرایط کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ است. همچنین او اظهار امیدواری کرد که این همکاری الگویی برای سایر شهرها باشد.

به گفته مدیرعامل شاخه شرق کانادا بنیاد سوزوکی، 90 کشته در تابستان امسال و سیلاب‌های بهار ۲۰۱۷ به خوبی میتواند فوریت اقدام عملی در مورد تغییرات آب هوایی را به ما نشان دهد. از دیدگاه او با یک کاسه کردن منابع و به اشتراک گذاشتن توانایی‌های تخصصی، این همکاری می تواند مونترال را به الگوی انعطاف‌پذیری و تحول زیست‌محیطی تبدیل کند. او بزرگترین مشکل برنامههای عملیاتی دولت‌ها در سراسر جهان را این میداند که آنها نقشه عملی ندارند تا مطمئن شوند که میتوانند شرایط کربن خنثی را به واقعیت تبدیل کنند. آنها فقط ارزیابی می‌کنند ولی صرف ارزیابی، تضمینی برای رسیدن به هدف نیست.

در گزارش اخیر دولت کبک که نوامبر امسال منتشر شد، حمل و نقل مسئول تولید ۴۳ درصد از گازهای گلخانه‌ای در این استان است. نقطه شروع این همکاری برای طراحی مسیر اقدام در جهت کاهش گازهای گلخانه ای، متمرکز بر حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود که عامل ۸۰ درصد از تولید این گازها در بخش حمل و نقل است.

مطالعه بعدی این گروه بر صنعت ساختمان و بهره‌وری انرژی در آن متمرکز خواهد شد. مصرف سوخت در ساختمان‌ها مسئول تولید حدود ۱۰ درصد از گازهای گلخانه‌ای در استان کبک است.

مهمترین کاری که این همکاری خواهد کرد، به میدان آوردن نیروهای مردمی است. کاری که شاید از توان دولت خارج باشد. با این حال آنها به این موضوع واقف هستند که هر کار موثری نیازمند کمک سطوح بالای دولت است.

همکاریهای اینچنینی در صورت حمایت دولتها و گروه‌های مردمی میتواند امیدواری زیادی را برای شهروندان و دوستداران محیط زیست به وجود آورد و چشم‌انداز آینده مونترال برای تبدیل شدن به شهری سبز را روشن نماید.

منبع خبر

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 96
  • 26,424
  • 2021-03-02