هفت شب هفت آسمان

روزهایی که گذشت همه ما چه آن‌ها که مشتاق و دل داده آسمان و زیبایی‌های آن هستند و چه مردمان عادی که زندگی روزمره، وقتی برای تماشای طبیعت برایشان باقی نگذاشته است، فرصتی داشتند تا به بهانه چشم‌گشایی تلسکوپ فضایی جیمز وب، سری بچرخانند و نگاهی به شگفتی جهانی بیندازند که ما را در بر گرفته و بی تفاوت به خرده مشکلات ما زمینیان، به سفر پرشکوه خود ادامه می دهد.

در همین روزهای اول، جیمز وب، چشم روشنی های زیادی برای ما آورد، از تصاویری ژرف و نگاهی خبره به اعماق کیهان که در آن رد نخستین کهکشان هایی که تنها 300 میلیون سال پس از پیدایش عالم ما شکل گرفته بودند، دیده می شد تا یافتن مولکول‌های آب در جو سیاره ای فراخورشیدی و چشم اندازی از زایش و مرگ ستاره ها بخشی از این داستان بود.

راستی اگر گمان می کنید کهکشانی در فاصله 300 میلیون سال از مهبانگ چندان هم قدیمی و دور و عالم آن موقع چندان هم جوان نیست، شاید این مقایسه کمکی برای درک ژرفای این تصویر باشد. اگر عمر عالم ما (در حدود 13.7 میلیارد سال) را معادل سن فردی 40 ساله تصور کنید، در این صورت آن کهکشان مربوط به دورانی است که عالم امروز چهل ساله ما تنها در حدود 10 ماه سن داشته است.

اما بیایید از این تصاویر دلفریب و البته از داده های عظیم و انقلابی که به همراه دارند کمی دور شویم.

این هفته آسمان مناظر زیبایی برای ما تدارک دیده است.

یکی از بهترین ایام رصد در هفته پیش رو در فاصله روزهای 25 تا 27 جولای است. اگر سحر خیز باشید و بتوانید یک ساعت تا 45 دقیقه پیش از طلوع خورشید در این ایام بلند شوید و رو به افقی باز در راستای شمال شرق و شرق بیندازید، در طی این سه روز شاهد سفر ماه به درون دو قلوهای آسمانی هستید.

ماه هلال که رو به زوال می رود، 25 جولای بالای افق و بالاتر از سیاره درخشان زهره قرار دارد، بامداد روز بعد ماه به زهره نزدیک تر و درون صورت فلکی دوپیکر یا جوزا جای دارد. دو سر و راس دو قلوهای هم آغوش را می توانید اندکی بالای افق ببینید. . بامداد 27 جولای هلال کمانی و نخ مانند ماه در نزدیکی پلوکس ، یکی از رئوس دو قلو ها جا دارد.

برای کسانی که چشمانی تیزبین تر دارند و از موهبت آسمانی تاریک تر برخوردارند این شب ها فرصت مناسبی برای رصد سحابی تاریک کیسه زغال شمالی است. برای دیدن این سحابی تیره با چشمان غیر مسلح باید زیر آسمانی تاریک باشد. ستاره دنب، درخشان ترین ستاره صورت فلکی ماکیان یا دجاجه را پیدا کنید که یکی از سه راس مثلث تابستانی است. از دنب به سمت راست و در راستای گردن کشیده این مرغ پران در آسمان تابستانی حرکت کنید، در اینجا توده ای از ستاره ها را می بینید که یکی از درخشان ترین توده های ستاره ای راه شیری است. اما در میان دنب و این توده ناحیه ای تاریک قرار دارد که سحابی تاریک کیسه زغال شمالی است. دنب دقیقا در لبه این کیسه می درخشد. این منطقه تاریک و خالی از ستاره به این دلیل تهی از ستارگان نیست که ستاره ای در آن وجود ندارد بلکه به این دلیل است که سحابی ضخیم میان ما و ستاره های پشت سر آن قرار گرفته و مانع از رسیدن نور آن ها به ما می شود.

سرانجام و پنج شنبه 28 جولای به استقبال ماه نو می رویم.

امیر سام، مشاور املاک