مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

نگاهی به محبوبیت رهبران احزاب فدرال: رشد محبوبیت سینگ و اتول

با وجود اینکه شهروندان کانادایی به نامزدی مشخص برای حضور در پارلمان رای می‌دهند، شخصیت رهبران احزاب می‌تواند نقش مهمی در انتخاب نهایی آنها داشته باشد. احتمال اینکه رای‌دهندگان به حزبی که رهبر جذاب‌تری دارد رای دهند معمولا زیاد است. همچنین احتمال اینکه یک کانادایی به نامزد حزبی که از نظر خودش، رهبر ناخوشایندی دارد رای دهد پائین است. البته جذابیت بیشتر رهبر یک حزب الزاما به معنای پیروزی آن حزب در انتخابات نخواهد بود.

تبلیغات

 

موسسه نظرسنجی اباکاس‌دیتا به تازگی یک مطالعه را برای بررسی میزان محبوبیت رهبران احزاب مختلف در کانادا به انجام رسانده است. در این مطالعه، دیدگاه پرسش‌شوندگان درباره سه نفر یعنی جاستین ترودو (لیبرال)، ارین اتول (محافظه‌کار) و جاگمیت سینگ (NDP) خواسته شد.

جاستین ترودو: رهبر حزب لیبرال

حدود ۳۹ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی مثبت و ۴۲ درصد نیز دیدگاهی منفی نسبت به او داشتند. نگاه ۱۸ درصد باقیمانده به ترودو نیز خنثی بود. نتایج این نظرسنجی تقریبا مشابه نظرسنجی‌های سال‌های پیش است.

بیشترین نگاه مثبت به ترودو در کانادا آتلانتیک (۴۴ درصد)، کبک (۴۴ درصد)، انتاریو (۴۱ درصد)، بریتیش کلمبیا (۴۱ درصد) و دشت‌های کانادا (۲۶ درصد) بود.

Mark Blinch/The Canadian Press

اما دیدگاه مردم نسبت به شخصیت و افکار رهبر حزب لیبرال کانادا چیست؟ ۳۰ درصد گفتند که هم شخصیت و هم افکار او را می‌پسندند، ۱۰ درصد افکارش را قبول داشتند و شخصیتش را نمی‌پسندیدند و از نظر ۱۶ درصد فکر می‌کردند با وجود جذابیت شخصیتی، افکار آقای ترودو دلچسب نیست. البته ۳۶ درصد نیز نه شخصیت و نه افکار او را قبول داشتند.

آقای ترودو از نظر مردم، چه ویژگی‌های دارد؟

نتایج نظرسنجی نشان داد نیمی از پاسخ‌دهندگان او را فردی مهربان می‌دانند. رهبر قوی (۴۱ درصد) و همدل (۳۵ درصد) از دیگر صفات بیان شده از سوی مردم بود. همچنین ۳۵ درصد گفتند که ارزش‌های مشترکی با آقای ترودو دارند.

در مقابل، ۴۹ درصد اعلام کردند جاستین ترودو فردی دورو و ۴۷ درصد نیز او را غیرقابل‌اعتماد خواندند.

 

ارین اتول: رهبر حزب محافظه‌کار

حدود ۲۶ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی مثبت و ۴۱ درصد نیز دیدگاهی منفی نسبت به آقای اتول دارند. نگاه ۲۵ درصد از افراد هم به رهبر حزب محافظه‌کار نه مثبت بود و نه منفی. ۹ درصد نیز گفتند از اطلاعات کافی درباره این فرد برخوردار نیستند. گفتنی است از ابتدای تبلیغات انتخاباتی، محبوبیت آقای اتول ۶ واحد افزایش یافته است.

دیدگاه ساکنان استان‌های مختلف درباره رهبر حزب محافظه‌کار درباره ارین اتول تقریبا یکدست بود و فقط در دشت‌های کانادا، دیدگاه مثبت‌تری درباره او وجود داشت.

THE CANADIAN PRESS, Sean Kilpatrick

و اما نظر مردم درباره شخصیت و افکار آقای اتول: ۱۸ درصد گفتند که شخصیت و افکار او را نمی‌پسندند، ۱۳ درصد افکارش را قبول داشتند و شخصیتش را نمی‌پسندیدند و از نظر ۹ درصد با وجود جذابیت شخصیتی، افکار آقای اتول دلچسب نیست. البته ۳۵ درصد نیز نه شخصیت و نه افکار او را قبول داشتند. ۲۶ درصد نیز اعلام کردند هنوز از شناخت کافی درباره آقای اتول برخوردار نیستند.

آقای اتول از نظر مردم، چه ویژگی‌های دارد؟

از نظر نیمی از پاسخ‌دهندگان، او فردی باهوش است. دو صفت رهبر قوی (۴۰ درصد) و دارای رفتار دوستانه (۴۰ درصد) از دیگر صفات مثبتی بودند که در برابر غیرقابل‌اعتماد (۴۴ درصد) و دورو (۴۳ درصد) قرار داشت.

فقط ۳۲ درصد بر این باور بودند که ارزش‌های مشترکی با او دارند و تنها ۲۳ درصد او را فردی همدل می‌پنداشتند.

 

جاگمیت سینگ: رهبر حزب نیودموکرات (NDP)

جاگمیت سینگ با اخلاف، محبوب‌ترین رهبر احزاب سیاسی در کاناداست. ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان دیدگاهی مثبت به او دارند و البته نگاه ۲۴ درصد نیز منفی است. گفتنی است محبوبیت آقای سینگ از ماه ژوئن تاکنون ۱۰ واحد افزایش یافته است.

مردم بریتیش کلمبیا (۵۴ درصد) بیشترین دیدگاه مثبت به او را دارند و کمترین میزان هم به کبک (۳۴ درصد) مربوط می‌شود. میانگین محبوبیت او در سایر نواحی کشور بین ۴۱ تا ۴۲ درصد است.

جاگمیت سینگ نیودموکرات
THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

بررسی دیدگاه مردم درباره شخصیت و افکار آقای سینگ نیز جالب است: ۳۵ درصد گفتند که شخصیت و افکار او را نمی‌پسندند، ۹ درصد افکارش را قبول داشتند و شخصیتش را نمی‌پسندیدند و از نظر ۱۷ درصد با وجود جذابیت شخصیتی، افکار آقای سینگ دلچسب نیست. البته ۱۹ درصد نیز نه شخصیت و نه افکار او را قبول داشتند. ۲۱ درصد نیز اعلام کردند هنوز از شناخت کافی درباره رهبر حزب نیودموکرات برخوردار نیستند.

به نظر می‌رسد هر قدر مردم بیشتر درباره آقای سینگ اطلاعات به دست می‌آورند، بیشتر به او علاقمند می‌شوند.

آقای سینگ از نظر مردم، چه ویژگی‌های دارد؟

دو سوم پرسش‌شوندگان او را فردی دارای رفتار دوستانه می‌دانستند و ۶۵ درصد نیز بر این باور بودند که او فردی باهوش است. همچنین از نظر ۶۱ درصد مردم نیز او فردی مهربان است. نیمی از افراد گفتند که آقای سینگ مردم را درک می‌کند و ۴۸ درصد نیز او را رهبری قدرتمند خواندند.

در مقابل، ۲۵ درصد گفتند او فردی دورو است و از نظر ۲۹ درصد هم آقای سینگ قابل اعتماد نیست.

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

فرشاد صدفی وکیل در کانادا استان کبک مونترال
دفتر خدمات حقوقی فرشاد صدفی
کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 1
  • 2,933
  • 23,504
  • 99,465
  • 1,225,712