مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

از هر سه زن در کانادا، یک نفر قربانی بی‌احترامی جنسی

گزارش جدیدی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد از هر سه زن کانادایی، یک نفر رفتارهای جنسی ناخواسته از سوی دیگران را به پلیس گزارش کرده است.

این میزان برای مردان، یک به هشت بوده است.

تبلیغات

گزارش منتشر شده توسط اداره آمار کانادا نشانگر آن است که زنان بیشتر از مردان، برخی از انواع خشونت جنسی نظیر توهین جنسی یا آزار جنسی را در محل کار گزارش کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که رایج‌ترین نوع خشونت‌های جنسی که از سوی زنان در مکان‌های عمومی گزارش شده، توجه ناخواسته از سوی دیگران (با ۲۵ درصد)، تماس بدنی ناخواسته (۱۷ درصد) و اظهارنظرهای ناخواسته درباره جنسیت یا گرایش جنسی (۱۲ درصد) بوده است. منظور از ناخواسته این است که زنان قربانی، خواستار چنین رفتارهایی از سوی طرف مقابل نبودند.

در میان مردان نیز این سه رفتار، رایج‌ترین خشونت جنسی گزارش شده است که هر کدام ۶ درصد را به خود اختصاص می‌دادند.

افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال یا کسانی که دگرخواه‌جنسی (heterosexual) نبودند، بیشتر از سایرین به گزارش رفتارهای ناخواسته جنسی صورت گرفته علیه خود پرداختند.

آزار در محل کار

خشونت در محل کار یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. حدود ۵۶ درصد از زنان و ۵۳ درصد از مردان اعلام کردند که شاهد رفتارهای نامناسب جنسی در محل کار بودند. با این وجود، زنان بیشتر از مردان، قربانی چنین رفتارهایی بودند.

حدود یک سوم از زنان و فقط ۱۷ درصد از مردان اعلام کردند که هدف رفتارهای نامناسب جنسی در محل کار بودند. لطیفه‌های جنسی رایج‌ترین نوع بدرفتاری گزارش شده از این نوع بود. در محل‌های کاری که جمعیت مذکر در آن غالب بود، حدود ۴۰ درصد از زنان، رفتار نامناسب جنسی را گزارش کردند، در حالی که این میزان برای مردان حدود۲۰ درصد بود.

اما در محیط‌های با جمعیت مونث غالب هم چنین رفتارهایی بروز می‌یافت که رقم آن ۲۴ و ۲۷ درصد به ترتیب برای مردان و زنان بود.

آزار در فضای مجازی

تعداد گزارش‌های زنان دال بر رفتار نامناسب جنسی در فضای آنلاین نیز از گزارش‌های مردان بیشتر بود (به ترتیب ۱۸ و ۱۴ درصد). البته بیشتر این افراد، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز بیشتر این رفتارها به انجام می‌رساندند که برای نمونه می‌تواند به بلاک کردن مخاطب یا حذف حساب کاربری خود اشاره کرد.

تجربه آزار جنسی در طول زندگی

در مجموع، ۱۱ میلیون کانادایی در سال گذشته اعلام کردند که از پانزده‌سالگی حداقل یک بار بی‌احترامی جنسی یا جسمی را تجربه کرده‌اند که البته این آمار شامل رفتارهای مشابه از سوی همسر یا دوستان صمیمی نمی‌شود.

تجربه بی‌احترامی جنسی در میان زنان به مراتب رایج‌تر از مردان است. حدود ۳۰ درصد از زنان گفتند که از پانزده سالگی، حداقل یک بار در خارج از روابط صمیمی با همسر یا دوستان، تجربه این نوع رفتار را دارند.

آما مربوط به بی‌احترامی جسمی به مردان از زنان هم بیشتر بود. ۳۳ درصد از مردان اعلام کردند که حداقل یک بار از ۱۵ سالگی مورد چنین رفتاری قرار گرفته‌اند که این آمار برای زنان ۲۶ درصد بود.

در این گزارش می‌خوانیم «اکثریت قابل توجه» خشونت‌های این چنینی به پلیس گزارش نمی‌شود. در واقع فقط ۵ درصد از زنان اعلام کردند که شدیدترین بدرفتاری جنسی را به پلیس و مقامات قضایی گزارش کرده‌اند. این آمار برای بی‌احترامی جسمی در زنان به ۲۶ درصد و در مردان به ۳۳ درصد می‌رسد.

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

فرشاد صدفی وکیل در کانادا استان کبک مونترال
دفتر خدمات حقوقی فرشاد صدفی
کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 2,925
  • 3,364
  • 25,979
  • 102,628
  • 1,236,141