مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

اعضای گروه «طغیان بر علیه انقراض» خود را به درب محل کار نخست‌وزیر کبک زنجیر کردند

گروه «طغیان بر علیه انقراض» که به تازگی حرکت خود را در بریتانیا آغاز کرده، برای اولین بار در کبک رخ نمود و دیروز از ساعت ۵ تا ۸ و نیم صبح دفتر فرانسوآ لوگو را بستند.

تبلیغات

روز چهارشنبه صبح زود، فعالان محیط زیستی گروه جهانی «طغیان بر علیه انقراض» خود را به درهای ساختمانی در مونترال که دفتر نخست وزیر کبک در آن قرار داشت، زنجیر کردند تا از او بخواهند که در مقابل تغییرات اقلیم اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

آنها ساختمان را از ساعت پنج تا ۸ و نیم صبح اشغال کردند. گروه طغیان بر علیه انقراض می‌گویند که در حال حاضر حدود ۳۰۰ شاخه در ۴۸ کشور جهان دارند. آنها مردم جهان را به نافرمانی مدنی بر علیه دولت‌ها فرا می‌خوانند.

تظاهرات این جنبش که به مونترال کشیده شده، روز دوشنبه این هفته در لندن جرقه خورد. معترضان گروه طغیان بر علیه انقراض در بریتانیا، در سومین روز نافرمانی مدنی، خود را به یک قطار بستند و  رفت و آمد را در یکی از مهمترین تقاطع‌های لندن بند آوردند.

سه نفر از این تظاهرکنندگان روز چهارشنبه وقتی چراغ یکی از خطوط راه‌آهن را از کار انداختند، دستگیر شدند. پلیس بریتانیا تا کنون ۳۰۰ نفر از معترضان این جنبش را از روز دوشنبه تا کنون دستگیر کرده است.

 

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 3,250
  • 39,243
  • 2021-06-15